شش تن از معلمان شهرستان مریوان به جریمه، غیبت و حذف رتبه بندی محکوم شدند

معلمان شهرستان مریوان

سامان کوشش، تحسین مصطفی، فاروق سعید زاده، شیدا شمس، فاطمه غلامی و علی دلاویز، به دلیل “مطالبه گری صنفی”به جریمه، غیبت و حذف رتبه بندی محکوم شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای اخیرشش تن از معلمان شهرستان مریوان به نام های سامان کوشش، تحسین مصطفی، فاروق سعید زاده، شیدا شمس، فاطمه غلامی و علی دلاویز، به دلیل “مطالبه گری صنفی” به جریمه، غیبت و حذف رتبه بندی محکوم شدند.

بر اساس این گزارش، سامان کوشش، تحسین مصطفی، فاروق سعید زاده، شیدا شمس، فاطمه غلامی و علی دلاویز شش تن از معلمان شهرستان مریوان توسط مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان و مدیر آموزش و پروش این شهرستان به دلیل “مطالبه گری صنفی” به “جریمه، غیبت و حذف رتبه بندی” محکوم شدند.

همچنین در این گزارش آمده است: “علاوه بر کسر حقوق رتبه بندی از خقوق آذرماه به اتهام غیبت غیرقانونی و کسر رتبه‌ بندی، این معلمان تمام بندهای فوق‌ العاده حقوق اسفند ماه آقای تحسین مصطفی نیز حذف شده است.”

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید