بیانیه ۱۴۷ فعال سیاسی و مدنی در محکومیت موج جدید سرکوب بهائیان

شهروندان بهایی

روز چهارشنبه چهار بهمن ماه ۱۴۰۲، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ما، فعالان سیاسی و مدنی ایران، با امضای این بیانیه، موج بازداشت های جدید علیه بهائیان و محرومیت آنها از حقوق اولیه انسانی و مدنی را محکوم می کنیم.

بهائیان در ایران بیش از یک قرن و نیم است که تحت فشار و سرکوب سیستماتیک عقیدتی، سیاسی، آموزشی و اقتصادی بوده و هستند. پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، این سرکوب ابعادی وسیع تر و شدتی ضدانسانی تر یافته است.

در ماه های اخیر، موج جدیدی از سرکوب بهائیان در ایران آغاز شده است. در این موج، ده ها بهائی بازداشت، زندانی و به اتهامات واهی محاکمه شده اند. برخی از آنها به احکام سنگین زندان محکوم شده اند.

این بازداشت ها و محرومیت ها نقض آشکار حقوق بشر و آزادی های بنیادین است. آنها نشان دهنده تبعیض و بی عدالتی علیه اقلیت بهائی در ایران است.

ما با محکومیت این اقدامات، خواستار آزادی فوری همه بهائیان بازداشت شده و رفع تبعیض و بی عدالتی علیه این اقلیت هستیم.

ما همچنین از همه فعالان سیاسی و مدنی می خواهیم که در همبستگی با بهائیان ایران صدای خود را علیه این سرکوب بلند کنند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید